Welcome to our Group!

20140513-IMG_0991

From the left:  Jieyu Yi, Lekhanath Poudel, Jiaqiang Yan, Siwei Tang, Hui Yang, Isaac Bredeson, Ling Li, David Mandrus, Amanda Haglund, Sietske Barnes (photograph taken 5/13/2014).